Day: February 24, 2024

ในประเทศ

DIPROM ดันแฟชั่นไทยทันกระแส BCG Economy ปักหมุด 3 พื้นที่ติดอาวุธความรู้ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เร่งพัฒนากลุ่มแฟชั่น ขับเคลื่อนกิจกรรม “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” ดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ปี

Read More
ธุรกิจ-ตลาด

AGJA จับมือพันธมิตร ดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโตอย่างยั่งยืน

สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน (AGJA) มุ่งสร้างเครือข่ายกับสมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 19 ประเทศ ประสานความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข่งแกร่งและยั่งยืน พร้อมจัดพิธีลงนามข้อตกลงทางการค้า (MOU) แต่งตั้ง China Gems & Jade Exchange: CGE เป็นตัวแทน AGJA รับสมัครสมาชิกในจีน และพาสมาชิกร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งใหญ่ของจีน China

Read More