Day: February 11, 2024

ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สสส.ผนึกกำลังนิด้า เทศบาลแสนสุข พัฒนาเครือข่ายเยาวชนโรงเรียนแสนสุข

สสส.ผนึกกำลัง นิด้า เทศบาลแสนสุข พัฒนาเครือข่ายเยาวชนโรงเรียนแสนสุข ร่วมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวหาดบางแสนปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 21 วัน เตรียมพร้อมจัดเต็มดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ณ โรงเรียนแสนสุข

Read More