Day: February 25, 2024

ในประเทศ

เปิดเส้นทางจาก “นักสูบ-นักดื่ม” สู่ เยาวชนแกนนำพาเพื่อน-ครอบครัวเลิกปัจจัยเสี่ยง

“มีคนในครอบครัว ที่สูบบุหรี่แล้วเขาป่วย ต้องเจาะคอ และพูดไม่ได้ เสียงหายไป ผมเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ครูฟัง และบอกครูว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกแล้ว ตอนนี้เลิกมาได้ 2 ปีแล้วครับ” นี่คือคำบอกเล่าจาก นายปริญญา ผสมทรัพย์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาช่างยนต์ นักศึกษาแกนนำวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต ที่วันนี้เขาเป็นรุ่นพี่แกนนำนักศึกษา ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง

Read More