Day: November 25, 2023

ในประเทศ

สภาฯจับมือ สสส.รณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง”

สภาฯจับมือ สสส.รณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง” ด้าน “ครูหยุย” วอนลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงเพื่อรักษาประเพณีแห่งความสุข “หมอเจตน์” แนะงดโคมลอยและใช้วัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ : ปลอดเหล้า

Read More