ในประเทศ

สภาฯจับมือ สสส.รณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง”

สภาฯจับมือ สสส.รณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง” ด้าน “ครูหยุย” วอนลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงเพื่อรักษาประเพณีแห่งความสุข “หมอเจตน์” แนะงดโคมลอยและใช้วัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ “ลอยกระทงสร้างสรรค์ : ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา เพื่อเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ร่วมเทศกาลลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตราย พร้อมให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุประทัดยักษ์และดอกไม้ไฟ ไม่ปล่อยโคมลอยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นชักชวนให้ร่วมลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุกรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนข้าราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

นายวัลลภ ตังคณานุกรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวว่าตนสนับสนุน สสส.รณรงค์ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดบุหรี่ ปลอดเหล้า ปลอดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประเพณีลอยกระทงถือเป็นเทศกาลสำคัญๆของสังคมไทย และเทศกาลลอยกระทงถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่บรรดาครอบครัว วัยรุ่น และเด็กเล็กจะตื่นเต้น และกิจกรรมที่มีในวันลอยกระทงก็มีหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่มีตลอดคือการไปลอยกระทงตามริมคลอง แม่น้ำ แม้กระทั้งในบ้านก็ทำบ่อกันเองเพื่อลอยกระทง ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดี ขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะเห็นมาโดยตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมาคือวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ทำให้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ใช้โฟม แต่ระยะหลังอาจดีขึ้นมีการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย โดยการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเรามีนิสัยรื่นเริงกันค่อนข้างมาก จะมีการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ระยะหลังมีเรื่องกัญชา น้ำกระท่อมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเมื่อไหร่ที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเทศกาลแบบนี้ก็จะตามมาด้วยการเมา ลวนลาม ทะเลาะวิวาท บางทีขาดสติ ไปพรากเอาเด็กๆไปทำมิดีมิร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้ตระหนัก เพื่อให้วัฒนธรรมที่ดีงามของเราดำรงอยู่ต่อไป โดยดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้ก็จะเป็นการลอยกระทงที่มีความสุข

ขณะที่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่าวันลอยกระทงเป็นประเพณีของสังคมไทย ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาประเพณีดีของประเทศไทย เพราะเรามีวัฒนาธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างให้กับต่างประเทศที่เขาสนใจวัฒนธรรมประเพณีนี้เข้ามามีส่วนร่วม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมลอยกระทงอันอย่างสร้างสรรค์ คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้โฟมทำกระทง ไม่ใช้โคมลอยในบางจังหวัด โดยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น หยวกกล้วย ใบตองมาทำกระทง เป็นต้น พร้อมเชิญชวนในเทศกาลลอยกระทงอยากให้ทุกคนงดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด และไม่เกิดอันตรายจากการขาดสติจากการดื่มเหล้า