พีไอเอ็ม จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนาม MoU สนับสนุนการฝึกงานระดับสากล สร้างมืออาชีพสู่อุตสาหกรรมการบริการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมการบริการ ด้วยการอบรมกับมืออาชีพ ฝึกปฎิบัติงานตามมาตรฐานสากล และโอกาสทำงานด้านธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Read more