ในประเทศ

พีไอเอ็ม จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนาม MoU สนับสนุนการฝึกงานระดับสากล สร้างมืออาชีพสู่อุตสาหกรรมการบริการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมการบริการ ด้วยการอบรมกับมืออาชีพ ฝึกปฎิบัติงานตามมาตรฐานสากล และโอกาสทำงานด้านธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณสุภาพ ศิรินศ์ Area Human Resources Project Lead – Thailand, Vietnam, Cambodia & Myanmar Marriott International ให้เกียรติเป็นประธานลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามสักขีพยาน ได้แก่ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณดวงใจ รุ่งเรืองอารี General Manager โรงแรม Aloft Bangkok สุขุมวิท11 และ Mr. Alexander Kellerman General Manager โรงแรม Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park และผู้แทนจาก Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit and Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit Thonglor, Marriott Executive Apartments Sathorn Vista, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

จากโครงการความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ อาทิ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และอื่นๆ ที่สนใจเข้าฝึกงานโรงแรมชั้นนำในเครือบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งไม่เพียงแต่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากหลากหลายส่วนงานแล้ว อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร คณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทรนด์ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนสร้างแรงผลักดันทางบวกและมืออาชีพให้กับอุตสาหกรรมการบริการของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “พีไอเอ็มเป็นสถาบันอุดมศึกษาอายุย่างเข้า 16 ปี ประกอบด้วย 3 แกนหลักได้แก่ 1 Work-based Education การเรียนทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่การฝึกปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ Networking University สร้างเครือข่ายกว้างขวางทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ในและต่างประเทศ เพื่อสะสมองค์ความรู้มาสู่ห้องเรียน และความรู้จากห้องเรียนสู่องค์กร และ 3 เรามุ่งสู่การเป็น Innovation Based University ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการเรียนการสอน หลังจากสถานการณ์โควิด เราได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งนี้เรามีความภูมิใจที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับองค์กรระดับโลกอย่างแมริออท เราจะร่วมสร้างคนให้พร้อมทำงานได้ทันที ในขณะเดียวกันยังได้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตอีกด้วย สุดท้ายนี้พีไอเอ็มรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับแมริออทกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก หวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและด้านอื่นๆ ต่อไป”

คุณสุภาพ ศิรินศ์ Area Human Resources Project Lead – Thailand, Vietnam, Cambodia & Myanmar Marriott International กล่าวว่า “ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับทางพีไอเอ็ม เรายินดีที่ได้เป็นเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกัน และยินดีที่จะได้รับนักศึกษาของพีไอเอ็มมาฝึกงานที่แมริออท เราจะฝึกอบรมให้น้องๆ อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างการฝึกงาน ขณะนี้เราบริหารโรงแรมและเรสซิเดนซ์ 48 แห่ง และอีก 36 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เราเชื่อมั่นว่าแมริออทจะสามารถทำให้ทุกคนเติบโตได้เร็วไปพร้อมกับธุรกิจของเรา และโอกาสความก้าวหน้าไปถึงระดับผู้บริหาร ด้วยความที่แมริออทเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่มีโรงแรมอยู่หลายแห่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับทุกคนสามารถเลือกสถานที่ทำงานตามสะดวกได้ อย่างไรก็ขอขอบคุณอีกครั้ง และเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพีไอเอ็ม”