Day: January 14, 2023

ในประเทศ

วันเด็กแห่งชาติที่รัฐสภาคึกคักจัดเล่นเกมลุ้นชิงรางวัลสนุกสนาน

ที่รัฐสภา วันที่ 14 มกราคม 2566 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” ณ ลานประชาชน รัฐสภา โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ

Read More