Day: January 16, 2023

ในประเทศ

เทศบาลนครพิษณุโลก จับมือ สสส. สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมสุขกลางเมือง

เทศบาลนครพิษณุโลก จับมือ สสส. สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมสุขกลางเมือง เรื่องแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ฯ ย้ำสวนสาธารณะต้องปลอดภัย  ปลอดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เสนอเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนสาธารณะกลางเมือง จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มลานละมุน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก เครือข่าย

Read More
ในประเทศ

บี.กริม ร่วมกับ “สยามสมาคมฯ” ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือ

บี.กริม ร่วมกับ “สยามสมาคมฯ” ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญา ตอกย้ำค่านิยมองค์กร และปรัชญาการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน บี.กริม องค์กรที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย จากรากฐานปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปีที่ 145 ด้วยการลงนามความร่วมมือกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรด้านวัฒนธรรมที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะมาอย่างยาวนาน โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือ

Read More
ในประเทศ

NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มีความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเด็กยุคดิจิทัล ที่จะเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

Read More
ในประเทศ

กรมพัฒน์ฯ จัดงานครบรอบ 100 ปี เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด

กรมพัฒน์ฯ จัดงานครบรอบ 100 ปี เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และ DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานครบรอบ 100 ปี ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนทุกภารกิจ

Read More
ในประเทศ

ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายอำนาจ แนวทางแก้ขัดแย้งในสังคม

ผลสำรวจชี้ชัดการกระจายอำนาจ เพิ่มความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางแก้ความขัดแย้งในสังคม สร้างความปรองดอง สำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งมีนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัย ประกอบด้วย

Read More