Day: June 3, 2024

ในประเทศ

เกษตรกรยื่นข้อเสนอรัฐ แก้ปัญหายาสูบทั้งระบบ

เกษตรกรชาวไร่ยาสูบประสานเสียงยื่นข้อเสนอภาครัฐ แก้ปัญหาโครงสร้างอุตสาหกรรมยาสูบทั้งระบบทั้งบุหรี่เถื่อน บุหรี่ไฟฟ้า ทบทวนอัตราภาษีใหม่ งดจัดเก็บภาษีเพิ่ม และแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบในยาสูบ หวั่นกระทบเกษตรกรฯ 30,000 ครอบครัวทั่วประเทศ อุตสาหกรรมยาสูบวิกฤตหนัก ทั้งบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายขยายตัวสูงขึ้น อัตราภาษีสรรพสามิตปัจจุบันรวมถึงร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบในยาสูบฉบับใหม่ ส่งผลกระทบเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ กว่า 30,000 ครอบครัว ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมยื่นข้อเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาทั้งระบบ

Read More
ธุรกิจ-ตลาด

เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ ‘ไมเดีย’ รุกตลาดแอร์ในไทย  ชูนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแบรนด์จีน ตอกย้ำเร่งขยายฐานลูกค้าโต2เท่า

ไมเดีย (MIDEA) เดินเกมรุกขยายฐานตลาดเครื่องปรับอากาศ ครึ่งหลังปี 67 ชู 3 กลยุทธ์  ‘คุณภาพสินค้า กิจกรรมเพื่อสังคม และยกระดับความรู้ช่างสร้างเครือข่ายพันธมิตร’ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของแบรนด์จีนในเวทีระดับสากล ตั้งเป้าขับเคลื่อนแบรนด์ ดันยอดขายเติบโต 2 เท่ารับสภาพอากาศร้อนในไทย นายโอเว่น ชวี๋ กรรมการผู้จัดการ และ นายธนวัฒน์ วงศ์ชาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท

Read More
ในประเทศ

สสส. ชูยุทธศาสตร์นวัตกร-ความท้าทายด้านการลดโซเดียม-ลดความเค็ม บนเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77

สสส. ชูยุทธศาสตร์นวัตกร-ความท้าทายด้านการลดโซเดียม-ลดความเค็ม บนเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 นานาชาติยอมรับไทยหนึ่งในประเทศนำของเอเชียที่ขับเคลื่อนการลดโซเดียมอย่างจริงจัง ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมคู่ขนาน (Side Event)

Read More