Day: May 3, 2024

ในประเทศ

สุดยิ่งใหญ่! ลอรีอัล ปารีส ชวนค้นหานิยาม ‘ We’re Worth It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร’

สุดยิ่งใหญ่! ลอรีอัล ปารีส ชวนค้นหานิยาม ‘ We’re Worth It คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร’ นำทีมโดย ชมพู่-ณิชา-พีพี-เจมีไนน์ ร่วมประกาศจุดยืน พร้อมโชว์สุดอลังการจากคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย ณ River Park ICONSIAM นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ ลอรีอัล ปารีส

Read More
ในประเทศ

JOBFINFIN แพลตฟอร์ม “รับสมัครงาน” เพื่อค้นพบตำแหน่งงานจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

www.JOBFINFIN.com แพลตฟอร์ม “รับสมัครงาน” เพื่อคนรุ่นใหม่ค้นพบตำแหน่งงานจากบริษัทระดับชั้นทั่วประเทศ โดยเป็นศูนย์กลางแหล่งงาน ในฐานะสตาร์ทอัพเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ให้มีงานทำกับงานที่ใช่ ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาเชื่อมต่อคนกับงาน ให้โคจรมาพบเจอกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เปิดให้เข้าใช้งานได้แล้ว  นางสาว นริฎา สันติภราดรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท

Read More
ในประเทศ

สสว. ส่งภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ “ปวดหัวซินโดรม” มุ่งสร้างการรับรู้และแนะนำบริการ  E-Service เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า จากที่ สสว. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 8 แพลตฟอร์ม ของ สสว.ที่ให้บริการต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีความทันสมัยรวมไปถึงสร้างการรับรู้ออกไปให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องการประเมินการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขการรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้จากการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ทางสสว.ได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นนำมาต่อยอดผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ

Read More