ในประเทศ

สสว. ส่งภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ “ปวดหัวซินโดรม” มุ่งสร้างการรับรู้และแนะนำบริการ  E-Service เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า จากที่ สสว. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 8 แพลตฟอร์ม ของ สสว.ที่ให้บริการต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีความทันสมัยรวมไปถึงสร้างการรับรู้ออกไปให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องการประเมินการใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขการรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้จากการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ทางสสว.ได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นนำมาต่อยอดผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ “ปวดหัวซินโดรม” เพื่อช่วยสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผอ.สสว. ยังระบุว่า สำหรับภาพยนตร์โฆษณา “ปวดหัวซินโดรม” มีเนื้อหาการถ่ายทอดปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME พบเจอในการทำธุรกิจหรือเป็นเรื่องที่ต้องการได้รับการส่งเสริม โดยได้นำเอาบริการต่าง ๆ ของ สสว. เข้ามาช่วยแก้ปัญหาพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนเอง ผ่านการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้รับชมค่อย ๆ ทำความรู้จักและเข้าใจแต่ละบริการไปทีละขั้นตอน ด้วยภาษาที่เรียบง่ายมีความสนุกสนานทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โดย ทาง สสว. เน้นสร้างการรับรู้และชูจุดเด่นของแต่ละบริการ พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายเพื่อแนะนำการให้บริการ E-Service ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกรับบริการได้ตรงตามความต้องการของตน โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SME Connext ซึ่ง สสว. ได้มุ่งพัฒนาให้เป็นแอพพลิเคชั่นคู่ใจ SME เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับ SME รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส่งตรงทุกข่าวสารและกิจกรรมผ่านมือถือ และเป็นช่องทางการเชื่อมต่อบริการไปยังแพลตฟอร์มให้บริการอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเมื่อผู้ประกอบการได้ลงทะเบียน SME ONE ID หรือหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ

สำหรับภาพยนตร์โฆษณา “ปวดหัวซินโดรม” จะเริ่มแพร่ภาพตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไปผ่านทางจอพลาสม่าของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งนี้ ยังสามารถติดตามภาพยนตร์โฆษณาฉบับเต็ม และคอนเทนต์ต่างๆ ที่ สสว. พัฒนาขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ของ สสว. ได้ที่ Facebook Fan page : OSMEP, Youtube : Osmep Channel, Tiktok : smeone.info และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ Line OA @smeconnext