Day: April 8, 2024

ในประเทศ

วุฒิสภา สานพลัง สสส.เปิดเคมเปญ “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง”

สงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย !!! วุฒิสภา สานพลัง สสส.เปิดเคมเปญ “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” เตือนสติคนไทยเล่นน้ำสงกรานต์ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ย้ำเตือนดื่มเหล้าเมาถึงสมอง-เสี่ยงหมดสติ-เสี่ยงตาย ชี้สถิติสุดอันตราย 56 % เสียชีวิตไม่ไกลจากบ้านในรัศมี 5 กม. ซ้ำซากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซต์ดื่มแล้วขับสูงปรี๊ดถึง 91

Read More
ในประเทศ

นักวิชาการแอลกอฮอล์ระดับโลก ยกไทยเป็นตัวอย่าง มีกฎหมายคุมน้ำเมาดี ช่วยลดการดื่ม การตายของประชากร สวนทางทฤษฎีร่ำรวยขึ้น ยิ่งสามารถดื่มได้มากขึ้น 

ศาสตราจารย์เจอร์เกน เรห์ม นักวิชาการด้านนโยบายแอลกอฮอล์ ระดับโลกเปิดเผยว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ส่งผลต่ออายุขัยของประชาชนของประเทศนั้น ซึ่งในประเทศที่ร่ำรวย ประชาชนมักมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรต่ำกว่า และมีสาเหตุการเสียชีวิตที่แตกต่างจากประเทศยากจน นอกจากนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย โดยประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงมักมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยสูงกว่า และมีอัตราผู้ที่ไม่ดื่มต่ำกว่าประเทศที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ำ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสินค้าอุปโภคที่จำเป็น การที่ประชาชนในประเทศยากจนจึงไม่ค่อยได้ดื่ม “การเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เพราะเมื่อระดับเศรษฐกิจของประเทศขยับสูงขึ้น ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะนำไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเทศนั้นก็มักจะตกเป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ที่จะเข้ามาขยายตลาด มักใช้โฆษณาและเทคนิคทางการตลาดเพื่อชักชวนให้คนดื่มสุรามากขึ้น”

Read More
กิน-เที่ยว

สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี จังหวัดแพร่ ลืมไปเลยว่าที่นี่คือเมืองรอง !!

เตรียมสาดความสนุกสุดเหวี่ยงไปพร้อมกับการอนุรักษ์และความสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของ จังหวัดแพร่ ในงานประเพณีอย่างร่วมสมัยในงาน “สงกรานต์สีสัน มหัศจรรย์ 1,000 ปี” เมืองแป้ ปีนี้การท่องเที่ยวคึกคักจัดยิ่งใหญ่ขยายความสุขกระจายสู่ 3 อำเภอหลัก เด่นชัย ลอง และวังชิ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.แพร่ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลลอง เทศบาลตำบลเด่นชัย

Read More