Day: April 4, 2024

ในประเทศ

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อมะม่วง เผยปีนี้ราคาดีมาก เกษตรกรยิ้มออก

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 67 เกาะติดการรับซื้อมะม่วง พบราคาปีนี้ดีมาก ดีสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เผยน้ำดอกไม้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25-40 บาท ฟ้าลั่นกิโลกรัมละ 9-11 บาท โชคอนันต์ กิโลกรัมละ 10-12 บาท เขียวเสวย กิโลกรัมละ 24 บาท หลังประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อ

Read More
ในประเทศ

TEA จับมือ TCEB เปิดมิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตัว Thailand MICE X-Change 2024
เชื่อมโยงโอกาส กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ประกาศความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้า ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงาน Thailand MICE X-Change 2024 (หรือ Thailand Business X-Change) กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร พร้อมผลักดันประเทศไทย

Read More