Day: September 22, 2023

ในประเทศ

รฟฟท.รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ “ดี”  ประจําปี 2566

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับ “ดี” ประจําปี 2566 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Read More
ในประเทศ

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้  ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย

Read More
ธุรกิจ-ตลาด

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” เดินหน้าสร้างพันธมิตรระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ

บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” เดินหน้าสร้างพันธมิตรระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ รุกเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า SPP รองรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม พร้อมเร่งเครื่องขยายพอร์ตพลังงานทดแทน ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2566 – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

Read More
ในประเทศ

สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ และ โบลลิเกอร์ เสริมสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาความท้าทายด้านสังคมสูงอายุ และการรับมือกับภาวะโลกร้อนของสังคมไทย

กรุงเทพฯ – สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ (Mitsubishi Research Institute: MRI) และบริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการวิจัยด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มการศึกษาครั้งสำคัญในหัวข้อ “ประเด็นด้านสังคมของประเทศไทย (Thailand’s

Read More