July 24, 2024
Latest:
กีฬา

ศิริราช และมูลนิธิไทยคมจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ”มุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง

วันนี้ ( 11 ก.ย. 63 ) เวลา 11.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจ  ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต    ครั้งที่  6  เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชพร้อมด้วย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง และ คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคมผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โถงจัดแสดง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) ชั้น 12 รพ.ศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวว่า “งานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ หรือWalk Run Bike Fighting Stroke6 จะจัดในวันอาทิตย์ที่  15  พฤศจิกายน 2563  เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 และเป็นวาระพิเศษที่     รพ.ศิริราช และมูลนิธิไทยคมร่วมจัดงานขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมแบบวิถีใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน  เพื่อลดอัตราการป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน จะนำไปสมทบกองทุน เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตในศิริราชมูลนิธิ  เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ป่วยต่อไป”

            รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่าแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ บริเวณ อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบ New normal โดยมีทั้ง เดิน วิ่ง ปั่น คือ 1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 400 บาท 2) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 500 บาท และ 3) ปั่นจักรยาน ระยะทาง 25 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร 500 บาทสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ผู้แข่งขันชาย จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้แข่งขันหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้สมัครเข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก ส่วนการสมัครมี 2 แบบคือ แบบ Online ได้ที่ https://race.thai.run/walkrunbiketh ตั้งแต่วันนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป โดยติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่แฟนเพจ Walk Run Bike Fighting Stroke เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต และแบบสมัครด้วยตนเอง วันนี้ ณ โถงศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 18.00 น. โดยสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0 2414 1010 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (D.3806) ที่ศิริราชมูลนิธิ  (ไม่เว้นวันหยุด)  โทร. 0 2419 7658-60 นอกจากจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย”

                รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในประเทศไทย มียอดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ทุก ๆ 4 คนจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความเสี่ยงสามารถป้องกันได้ ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกท่านทราบดี และสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงที่จะหันมาดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที”

                ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ของงาน Walk Run Bike Fighting Stroke ว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ได้อนุมัติให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สามารถจัดงานวิ่งได้นั้น จึงมีการอบรม และทดสอบระบบในการจัดงานวิ่งถนน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามคู่มือจัดการแข่งขันวิ่ง แนวทาง New normal running ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีมาตราการดังนี้ คือ 1) การลดจำนวนผู้เข้าร่วม ซึ่งปีนี้รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม กำหนดไว้เพียง 1,000 คนเท่านั้น 2) ลดกิจกรรมรวมคน ทั้งก่อนและหลังแข่งขัน 3) Check in – out ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ 4) มีสถานี  คัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอลล์ 5) ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเมื่ออยู่ในบริเวณงาน ยกเว้นระหว่างวิ่ง เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย 6) มีกำหนดระยะเวลาในการปล่อยตัวเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดความแออัด และ7) ลดสถานีบริการน้ำ ให้มีน้อยลง และการแจกน้ำ เป็นแบบขวด เพื่อลดการสัมผัส”

            คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า  “มูลนิธิไทยคมก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยรวมถึงการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ  เนื่องจากเราเชื่อว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่ดีนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ด้วย

                มูลนิธิไทยคมเล็งเห็นว่ากิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 6 ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดขึ้นนี้ นอกจากจะช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคม โดยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้คนไทย ได้รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง ได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อได้เข้าถึงความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยจุดร่วมทางแนวคิดที่ตรงกันของโรงพยาบาลศิริราชและมูลนิธิไทยคม ในเรื่องของการให้ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงเป็นที่มาของการร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้”