ม.มหิดล จัดวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 นับเป็นเวลา 60 ปีที่คณะฯ ยังคงเป็นผู้นำด้านวิจัยโรคเขตร้อน จากความร่วมมือที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ สู่การสร้างองค์ความรู้การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมการรักษา และป้องกันโรคเขตร้อน ทั้งในระดับประเทศ และเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง 

ในขณะนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมเพื่อการกุศล และส่งเสริมสุขภาพประชาชน TROPMED Virtual Run 2020 : 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางที่ทางคณะฯ จัดโดย บริษัท ไทยดอทรัน จำกัดหรือ ThaiRun ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ด้านการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมวิ่งแบบสะสมระยะทาง ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนไปจนถึงการส่งผลวิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมวิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า TROPMED Virtual Run 2020 เป็นการวิ่งสะสมระยะทางซึ่งให้ผู้สมัครวิ่งที่ไหนก็ได้ 60 วัน 60 กิโลเมตร โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งช่วงเวลาวิ่งสะสมระยะออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ A : 15 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2563 และรอบ B : 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 และที่สำคัญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้สิทธิเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด้วย ซึ่งทันทีที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับ e-Bib เหรียญที่ระลึก เสื้อวิ่ง และ e-Certificate ตามแพคเกจที่สมัคร 

นอกจากนี้ นักวิ่งที่ส่งผลวิ่งครบระยะทางตามที่กำหนดยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษรวมมูลค่าประมาณ 50,000 บาท ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์วิ่ง และแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งครอบคลุมบริการตรวจระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ไต หัวใจ และตรวจเอกซเรย์ปอด ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักวิ่งอีกด้วย

“สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของคุณ” สมัครวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020 ได้ที่ https://race.thai.run/TropMedVR2020 หรือร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf โทร. 0-2354-7480, 0-2306-9100-9 ต่อ 3019, 1355

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *