กีฬาสังคม-CSR

สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็ก ด้วยพลังการวิ่งของคุณทุกที่ทุกเวลา

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญร่วม วิ่งVirtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ มาเกือบ 40 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และดำเนินงานเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

เดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ กับกิจกรรม “Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” พลังการวิ่งของท่านจะช่วยให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงในในชีวิตที่ดีขึ้น และยังให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอีกด้วย

​ Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  วิ่งที่ไหนก็ได้ ตามวันเวลาที่กำหนด สะสมผลกิจกรรมให้ครบ ส่งผลกิจกรรมเพื่อรับรางวัล  ผู้ใหญ่ 1 สะสมระยะ 20 กิโลเมตร (เดี่ยว),ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 สะสมระยะ 20 กิโลเมตร (ครอบครัว)วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  ส่งผลการวิ่ง 15 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2563

คุณคือหนึ่งพลังที่สำคัญในการร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีความสุขต่อไป

สอบถามรายละเอียด/ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เลขที่ 979 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2412-0739  085-847-4309

รายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

https://www.runlah.com/events/rfcp20

Official Facebook : Runforchild