กิจกรรม-ภาพสังคม

โรงแรมแคนทารี อยุธยา รับรางวัลดีเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อรุชา บัญชรนันทชัย  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี อยุธยา พร้อมด้วย สุวัฒน์ ธำรงค์วงศ์วิทย์  หัวหน้าแผนกครัว, ธิติมา ปาละพันธุ์  ผู้จัดการแผนกห้องอาหาร, ยิ่งยศ สิมี  ผู้จัดการแผนกต้อนรับ, สุพรรษา ตั้งวิทยากุล  ผู้ช่วยผู้จัดการ, สรารัตน์ เข็มมณี  พนักงานสำรองห้องพัก และ เจษฎา งามปลื้ม  หัวหน้าแผนกต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมแคนทารี อยุธยา ได้รับรางวัลดีเยี่ยม The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา อีกด้วย

The Best of SHA Awards 2021 รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่น