การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

ผถห. BIZ ผ่านฉลุยปันผลเป็นหุ้น-เงินสด

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ ,นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์  พร้อมคณะกรรมการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.4277777775 บาท/หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งปีจ่ายปันผลเท่ากับ 371,111,111 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ เตรียมย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้