โรงแรมแคนทารี โคราช ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

มกริน  พรหมโยธี  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช ให้การต้อนรับ จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *