กิจกรรม-ภาพสังคม

เปิดงานแสดงแฟรนไชส์-เจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งปี Smart SME EXPO 2021

เปิดงาน Smart SME EXPO 2021 อย่างเป็นทางการ โดยนายสินิตย์ เลิศไกร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้จัดงานในครั้งนี้ ผนึกหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  นางศุภวรรณ ตีระรัตน์  รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช  ผู้อำนายการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายมงคล ลีลาธรรม  สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  จัดงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และเจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งปี ช่วยเอสเอ็มอีแกร่งก้าวข้ามวิกฤติ ดันเศรษฐกิจประเทศ สร้างเงินสร้างงานช่วงปลายปี ณ ฮอลล์   6 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยงานจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมนี้