กิจกรรม-ภาพสังคม

สยามคูโบต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ. ดร.วัชรินทร์ กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเกษตรของภาคตะวันออก อีกทั้งหวังสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสยามคูโบต้า เข้าร่วมพิธี ณ คูโบต้าฟาร์ม เมื่อเร็วๆนี้