กลุ่ม KTIS รับรางวัลคลิป New Normal

นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ จากการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19 ภายใต้โครงการสุขภาวะของคนทำงานด้วย Healthy Living จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *