ร่วมแสดงความยินดี

ธีระพงศ์   ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยเจษฎา อนุจารี กรรมการ TSPCA เป็นตัวแทนมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับศ.ดร.สพญ.อัจฉริยา ไศละสูต  กรรมการ TSPCA เนื่องในโอกาส ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ อาทิ น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ , พลเดช วรฉัตร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคาร บี.เอ็ล.เอช. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *