การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

สทน.จัดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

หลังจากประกาศรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 130,000  บาท โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และมีน้องๆ นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทาง สทน. พร้อมด้วยคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกรอบแรกและนำที่มที่ผ่านเข้ารอบไปร่วมฝึกประสบการณ์เรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีด้วยกัน 7 ทีม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่   รุ่นอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) และ รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) รุ่นอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับทุนการศึกษา  30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร

รุ่นอุดมศึกษา ได้แก่ทีม “ใครไม่คัดมังคุดคัด” จากมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร   ชื่อผลงาน Green Mangsirra

รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับทุนการศึกษา  30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร  ได้แก่ทีม .ยิ่งฉาย ยิ่ง Shine  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ชื่อผลงาน. “หรอยแรง หนมจีนไม่ไร้น้ำยา”

โดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เปิดเผยว่า“กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสทางความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้องออกไปในวงกว้าง และยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างครอบคลุมให้กับคนไทย ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกของกิจกรรม เป็นการนำร่อง แต่ก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆ เยาวชน ทั้ง 2 รุ่นที่เราเปิดรับสมัครเป็นอย่างดี ทั้งรุ่นอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ทุกผลงานมีไอเดียการนำเสนอที่ดีมาก ซึ่งปีหน้า ทาง สทน.ก็จะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป”

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่  www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear