กิจกรรม-ภาพสังคม

“เอส แอนด์ พี รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม ปี 2564” มอบผลิตภัณฑ์ S&P แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ S&P แก่กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  พันเอก ชาญชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการ พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง เสนาธิการ  และ       นาวาอากาศเอก ยงยุทธ พุทธรักษา รองเสนาธิการ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานทหารพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้าน ภายใต้โครงการ “S&P รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2564”  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,200,309 บาท