บี.เอ็ล.ฮั้ว และบริษัทในเครือ บริจาคยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย พรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, จุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวง, อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, พืชภพ มงคลนาวิน  รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, ร้อยโทพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน และ เพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จาก ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร และสุเทพ นำวงษ์สำราญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในนามบริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ จำนวน 1,207,709 บาท ให้แก่ สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *