“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” มอบทุนการศึกษา ให้บุตรของบุคลากร ประจำปี 64 จำนวน 20 ทุน

 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรและธิดาของบุคลากรในบริษัท ประจำปี 2564 จำนวน 20 ทุน ณ สำนักงานใหญ่ STI เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและครอบครัว ตลอดจน เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพราะเป็นกลไกพื้นฐานที่จะพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆที่มีคุณภาพ และจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *