คาราบาวตะวันแดง ห่วงใยความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐ มอบชุด PPE และ แว่นครอบตานิรภัย ให้กับสำนักงานประกันสังคม เขตบางปะกง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด โดย คุณกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) พร้อมแว่นตาครอบตานิรภัย เพื่อใช้ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฎิบัติหน้าที่ ณ  สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่บางปะกง โดยมี คุณฆนรุจ ตั้งใจทำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล โรงงานบางปะกง และคุณหัฎฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง เป็นผู้รับมอบ

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธ์เดลต้า ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย และยังคงมีผลกระทบอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ปฎิบัติดูแลให้บริการแก่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อในขณะที่ปฎิบัติหน้าที่ ดังนั้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) พร้อมแว่นตาครอบตานิรภัย ซึ่งก็คืออุปกรณ์ป้องกัน และคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงทำการสนับสนุนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ซึงเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันช่วยยกระดับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร้กังวล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และลดความเสี่ยงต่อประชาชนผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสำนักงานประกันสังคมเขตบางปะกง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และพนักงานทุกคน ขอร่วมเป็นกำลังใจ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้ และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *