กิจกรรม-ภาพสังคมสังคม-CSR

BAM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นางวนิดา สามารถ ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกในกระบวนการรักษาผู้ป่วยต่อไป