BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

นาง มณฑริกา ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมี แพทย์หญิงสุวรรณา ต่อมยิ้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ประโยชน์และอำนวยความสะดวกในกระบวนการรักษาผู้ป่วยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *