เปิด 3 กลยุทธ์ความสำเร็จ”สมาร์ทบอร์ดและหลังคา”เอสซีจี คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2022

จากความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  เน้นความสะดวกสบาย  มีความต้องการหลากหลาย  และคาดหวังถึงการตอบสนองที่รวดเร็วจากผู้ประกอบการ นำมาซึ่ง การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์​ และ การพัฒนาสินค้าและบริการ (Service solution) ของกลุ่มสินค้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี และกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา เอสซีจี ที่ตอบโจทย์ในทุกปัญหาและความต้องการได้แบบครบวงจรอย่างแท้จริง นางอัญชลี ชวนะลิขิกร Deputy Head

Read more

สสส. ชวนคนสภาฯ เช็คร่างกาย-จิตใจ ผ่านนิทรรศการสุขภาพ ชู โปรแกรม MIO สร้างสุขด้วยสติในองค์กร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “นิทรรศการความรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ Open House ชมรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรในวงงานรัฐสภา สสส. ศ.พิเศษพรเพชร

Read more

สสว.เชิญผู้ประกอบการฟังสัมมนาฟรี เจาะตลาดภาครัฐกับ“THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมฟังสัมมนา “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ซึ่งผู้ประกอบการทุกท่าน จะได้พบกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)  และแนวทางการต่อยอดมาตรการฯ” โดย รศ.ดร.วีระพงศ์

Read more

สสส. ห่วงวัยรุ่นไทยดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนัก เสี่ยงผลกระทบสุขภาพ เร่งอบรมสร้างเครือข่ายครู-นักศึกษาอาชีวะป้องกันปัจจัยเสี่ยง

สสส. ห่วงวัยรุ่นไทยดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนัก เสี่ยงผลกระทบสุขภาพ เร่งอบรมสร้างเครือข่ายครู-นักศึกษาอาชีวะป้องกันปัจจัยเสี่ยง เชื่อรณรงค์ปากต่อปากได้ผลดี ชูต้นแบบสมุทรสงคราม วางการทำงาน 4 ด้านสกัดปัจจัยเสี่ยง ตั้งเป้ามี.ค. 66 สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

Read more