Day: March 7, 2023

ในประเทศ

เปิดเวทีวันสตรีสากล พบผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงรายวัน ชี้ 16 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ยังมีช่องโหว่

เปิดเวทีวันสตรีสากล พบผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงรายวัน ชี้ 16 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ยังมีช่องโหว่ เน้นรักษาสัมพันธ์ มากกว่าคุ้มครองผู้ถูกกระทำ เผยสถิติจากข่าวความรุนแรงในครอบครัวปี 64 สูงถึง 372 ข่าว ฆ่ากันตายเกินครึ่ง ผัวฆ่าเมียเยอะสุด รองลงมาคือคู่รักแบบแฟน ทั้งนักศึกษา วัยทำงาน จี้ปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องสถานการณ์

Read More
ในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง”

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส. สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม. เตรียมคิกออฟใหญ่ 11 มี.ค. ต่อยอดสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 4 จังหวัดนำร่อง 25 จังหวัดเครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาค เมื่อวันที่ 7

Read More
การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur  เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงให้ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดำเนินการโดยเดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) O2O Forum และ Reporter Journey โครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการหญิงมากกว่า 150 ราย เข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรม

Read More