ในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง”

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส. สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม. เตรียมคิกออฟใหญ่ 11 มี.ค. ต่อยอดสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 4 จังหวัดนำร่อง 25 จังหวัดเครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาค

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น.ส.ศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการผู้จัดการ Daywork และตัวแทนเด็ก เยาวชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี รณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทำให้ช่วงปิดเทอมของเด็กและเยาวชนเป็นช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เพื่อตนเองและครอบครัว ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างหลายด้านเพื่อรองรับความก้าวหน้าของประเทศ พร้อมฝากเยาวชนให้ช่วยกันดูแลเพราะนี่คือประเทศไทยอของเรา

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เด็กไทยใช้วันว่างกว่า 150 วันต่อปี มีทางเลือกทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจ เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com รวบรวมข้อมูลและเชื่อมร้อยกิจกรรมจากทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกัน ทลายข้อจำกัดเรื่องเวลา (time) และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นช่องว่าง (SPACE) ให้กิจกรรมสร้างสรรค์เข้าถึงตัวเด็กได้โดยตรง มีกิจกรรมสร้างสรรค์ กว่า 2,000 กิจกรรมต่อปี มีพื้นที่เรียนรู้กว่า 500 แหล่งทั่วประเทศ มีเด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน ฝึกอาชีพ ฝึกงาน ทำงานพาร์ทไทม์ กว่า 1,000 ตำแหน่ง และปีนี้จะมีกิจกรรมเปิดตัวในวันที่ 11 มี.ค. ต่อยอดสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพฯ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา และยะลา กับ 25 จังหวัดเครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาค เป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายณภัทร อัสสันตชัย ศิลปิน Doodle Art ที่เปลี่ยนวันว่างทำงานศิลปะขายออนไลน์ มาโชว์ภาพวาด “ปิดเทอมสร้างสรรค์X Doodle Art” และมอบให้ นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนส่งสัญญาณขอโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชนไทย น.ส.ธัญญรัตน์ วัฒนธรรม tiktoker ที่มีผู้ติดตามหลักแสน ขอถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งทำท่า “ปิดเทอมสร้างสรรค์” มีกลุ่มเยาวชนที่ได้ฝึกงาน หารายได้เสริมจากกิจกรรมวันว่างที่สนใจ เช่น พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร พนักงานในโรงภาพยนตร์ ในห้างสรรพสินค้า และแม่ค้าขายอาหาร เครื่องดื่มตามตลาดนัด แต่งกายด้วยเครื่องแบบในอาชีพของตน ร่วมกิจกรรมและถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วย