ยานยนต์

CHO ผลิตรถ” DOM VVI” คันแรกของไทย

บมจ. ช ทวี (CHO) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิต “รถดมไว สุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด19” หรือ Dog Olfactory Mobile Vehicle for Viral Inspection (DOM VVI) รถปฏิบัติงานชีวนิรภัยเคลื่อนที่ของสุนัขดมกลิ่นคันแรกของประเทศไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานเชิงรุกแบบรวดเร็ว จากการเก็บตัวอย่างจากสุนัขดมกลิ่นที่ถูกฝึกมา สามารถดมกลิ่นเหงื่อของผู้ติดโควิดได้เร็วรอบละ 12 ตัวอย่าง สูงสุดวันละ 1,000 ตัวอย่าง มีความแม่นยำสูง เป็นอีกนวัตกรรมที่จะช่วยในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด ภายในรถติดตั้งระบบความดันลบในห้องที่ใช้เตรียมตัวอย่างเหงื่อ ทั้งระบบความปลอดภัยและระบบฆ่าเชื้อ UV ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมควบคุมโรค มีอุปกรณ์การดมกลิ่น และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ บนพื้นที่ใช้สอย 16.8 ตารางเมตร (7 เมตร x 2.4 เมตร) เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกับกรมควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ …ขอกด like แบบรัวๆ ให้กับ บิ๊กบอส “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” ที่มีผลงานดีๆ ออกมาช่วยเหลือสังคมได้อย่างทันท่วงที