กิจกรรม-ภาพสังคม

มทร.ธัญบุรี-กลุ่มEA-PPL-3K Solution เซ็น MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรป้อน “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”

กลุ่ม บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เซ็นลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(RMUTT) บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัดหรือ (PPL) บริษัท 3 เค โซลูชั่น เมเนจเมนท์ และในโครงการการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล  และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฟากซีอีโอ “สมโภชน์ อาหุนัย” ระบุการเข้าร่วมโครงการนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากรป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นการพัฒนากำลังคนอย่างตรงจุด รองรับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าขยายความร่วมมือออกไปสู่สถาบันการศึกษาทั่วไทย หวังช่วยสร้างโอกาส ยกระดับชีวิตนักศึกษาให้มีอาชีพรองรับรวมทั้งจะได้ช่วยสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมต่อไป