ธ.ก.ส. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารกล่องให้กับหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารร่วมมอบน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 2,400 ขวดเพื่อรองรับการให้บริการของหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมอบอาหารกล่อง จำนวน 250 ชุด สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวไทยพีบีเอส เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *