“เอส แอนด์ พี ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564” มอบอาหารกล่องพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบอาหารกล่องพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ            พญ. นิชาภา  สวัสดิกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ร่วมรับมอบ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย เอส แอนด์ พี ได้รับการสนับสนุนข้าวกล้องงอกจาก บริษัท ข้าวแม่ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของ เอส แอนด์ พี เพื่อร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านโควิด-19 และชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “S&P ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564” จำนวน 22 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 383,355 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *