สังคม-CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 145,000 บาท ให้มูลนิธิดวงประทีป ช่วยเหลือชุมชนคลองเตยจากการระบาด COVID-19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบเงินจำนวน 145,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่รวบรวมจากพลังความรักของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเงินสนับสนุนความสำเร็จในการดูแลสุขภาพพนักงาน จาก Dai-ichi Life Holdings, Inc. พันธมิตรทางธุรกิจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบให้แก่ คุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” นำไปช่วยเหลือพี่น้องชุมชนคลองเตยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วย และผู้ที่ถูกกักตัวจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ในฐานะที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของชุมชนคลองเตย จึงขอมีส่วนในการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวคลองเตยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ภายใต้โครงการ LOVE THAILAND, PROTECT YOUR LOVED ONES ที่บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งพลังความรักดูแลพี่น้องคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน