มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย (ถนนบำรุงเมือง) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ นางอุษณี  จงจิระ ประธานแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค อาทิ ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน  หน้ากากอนามัย  สเปรย์แอลกอฮอล์  ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และในวันเดียวกันนี้ ได้รับมอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า และหน้ากากอนามัย จากชมรมBBC เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *