December 9, 2023
Latest:
กิจกรรม-ภาพสังคม

TPCH ต้อนรับคณะโครงการขยายผลการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า แม่วงศ์ฯ

คุณนันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และผู้บริหารโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ เข้าให้คำปรึกษาพร้อมเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่กำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้