กิจกรรม-ภาพสังคม

TPCH เปิดบ้านต้อนรับคณะโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ

คุณนันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และผู้บริหารโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ เข้าให้คำปรึกษาพร้อมเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) กำลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อเร็วๆ นี้