สังคม-CSR

มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2564)  เวลา 8.30 น. ณ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยรถบรรทุกสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ณ สนามศุภชลาศัย  โดยมีอธิบดีกรมพลศึกษาและเลขานุการกรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ณ วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าอาวาสวัดสะพานพระโขนง และประธานชุมชน เป็นผู้รับมอบ 

รายการมอบสิ่งของประกอบด้วย ชุด PPE ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ชุดเวชภัณฑ์มหาดไทย ถุง-ถังขยะ รวมทั้งน้ำดื่มอาหารแห้งเพื่อการดำรงชีพ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่าย เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#มหาดไทยปันสุข #ส่งต่อความห่วงใย #สู้ภัยโควิด