เยี่ยมชมเมือง

พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ในฐานะรองประธานฯ นำทีมคณะอนุกรรมการฯและผู้บริหาร อพท. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อชมความงามและศักยภาพของเมือง ก่อนเตรียมเสนอบอร์ด อพท. ประกาศพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *