กิจกรรม-ภาพสังคมสังคม-CSR

JR มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR)  มอบหมายให้ผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด(มหาชน)  มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ขอให้ชาวจังหวัดมหาสารคาม และคนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดังเดิมโดยเร็ว