TACC-มทร.พระนคร จับมือ ไทยคานาเทคฯ ลุยพัฒนางานวิจัย “กัญชาและกัญชง” บุกตลาด Health and wellness

นายชัชชวี วัฒนสุข  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.เพ็ชร ชินบุตร  กรรมการบริหาร บริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด (TCI) , ดร.ณัฐนรี  ศิริวัน ทีมร่วมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร และ Dr. Richard Fong ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี Genetech and DNA Culture Tissue Specialist.  ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาส แถลงข่าวความร่วมมือผนึกพันธมิตรพุ่งเป้าเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภันฑ์กัญชงและกัญชา ทางการแพทย์ของไทย เพื่อพัฒนางานวิจัย “กัญชา” เพื่อใช้ในทางการการแพทย์และพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สินค้ากัญชาและกัญชงของไทย ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมบุกตลาดสินค้า Health and wellness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *