July 24, 2024
Latest:
สังคม-CSR

ครบรอบ 27 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ทำบุญถวายสลากภัต 9 วัด 9 เจ้าอาวาส

พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงานครบรอบ 27 ปี โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป มาร่วมให้ข้อคิดหลักธรรมอย่างเต็มอิ่มและมีพนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มาร่วมงาน และทำบุญถวายสลากภัต ณ ห้อง B 104-105 ชั้น B อาคาร THE TARA ถนนแจ้งวัฒนะ

นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 27 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซีพี ออลล์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป จากหลายภูมิภาค อาทิ พระวิเชียรโมลี วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ, พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย, พระครูภาวนากิจจาทร วัดบ้านเก่าบ่อ จังหวัดอำนาจเจริญ, พระเทพวชิรนันทาภรณ์ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี, พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ, พระราชวชิรธรรมวิเทศ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ, พระครูสุธรรมนาถ วัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม, พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพระดุษฎี วัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร มาเจริญพระพุทธมนต์และบรรยายธรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญครั้งใหญ่ ร่วมถวายสลากภัตเสริมสิริมงคลโดยมีพุทธปัญญาชมรมเป็นสะพานบุญตามนโยบาย มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนและสังคม ภายใต้ปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ ที่ว่า “Giving & Sharing”


ภายในงานได้รับเกียรติจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวถึงงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ของโครงการ และพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีประชาชนและพนักงาน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นางสาวกมลนันท์ บุญวรรณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บอกเล่าความรู้สึกว่า “วันนี้มาร่วมงานครบรอบ 27 ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ที่สนใจมาเพราะเราได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นครั้งแรก ที่สนใจเพราะเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ถึง 9 วัด การมาเริ่มต้นครั้งแรกนี้ได้ฟังหลายแนวคิดจากหลายพระอาจารย์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดแนวคิดให้เรา ซึ่งธรรมะในยุคนี้ก็แตกต่างไปจากเดิมมาก อย่างที่เห็นหลักธรรมคสอนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทำให้เข้าใจง่าย การเข้าวัดหรือการร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ไม่ได้น่าเบื่อ เป็นการที่ทำให้เรารู้จักคนหลายๆวัย รู้จักหลายๆแนวคิดแนวคิด สนุกที่ได้พบปะพูดคุยกัน เหมือนเราเอาตัวเองออกมาจากดลกที่วุ่นวาย เป็นการผ่อนคลายจิตใจของเรา อยากเชิญชวนให้มาเปิดประสบการณ์ อย่าพึ่งคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อ จริงๆแล้ว อาจจะนำเราไปสู้กิจกรรมอื่นที่ท้าทาย หรือว่าทำให้จิตใจเราสงบอีกมากมาย”

ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้จัดธรรมบรรยายทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องกว่าพันครั้ง โดยในแต่ละเดือนจะนิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาเทศนาธรรม บรรยาย 3 – 4 ครั้ง และฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะ 1 ครั้ง เป็นเสมือนพื้นที่ให้ได้ร่วมกันทำบุญ และสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนพนักงานได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย ศึกษา และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสอบธรรมศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาหลักธรรม โดยดำเนินโครงการถึงปัจจุบันพนักงานของบริษัทสามารถ สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก กว่า 15,000 คน

ผู้สนใจสามารถติดตามกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดีๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะTiktok