เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราเปิดผลสำรวจพบผับบาร์ให้ความร่วมมือขณะที่ทุนเหล้ารายใหญ่โฆษณาออนไลน์เกลื่อน

วันนี้ (19กุมภาพันธ์) นายคำรณ  ชูเดชา  ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า ได้ ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินกลยุทธ การสื่อสาร ส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสถานบริการ  ผับ บาร์ ร้านอาหาร  ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก จำนวน 3715 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม2564  ที่ผ่านมา  พบการกระทำผิด การสื่อสารการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก จำนวน 278 แห่ง หรือร้อยละ 7.5 และสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.5 ไม่พบการกระทำผิด  ถือเป็นเรื่องน่าพอใจ และน่ายินดีชื่นชมอย่างมาก  ที่ผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆ รู้กฎหมายและเคารพกฎหมาย โดยจังหวัดที่พบการทำผิดมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ชลบุรี 33 แห่ง สงขลา 23 แห่ง และนครราชสีมา 21 แห่ง ซึ่งเป็นจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว และธุรกิจแอลกอฮอล์ให้ความสำคัญ  โดยพบรูปแบบการสื่อสารโปรโมชั่น 20 รูปแบบ เช่นใช้เงื่อนไขเวลาที่มาที่ร้าน จำนวนที่ซื้อ จำนวนคนที่มาที่ร้าน เพศหญิง ชาย บุฟเฟ่ต์ เทศกาล แม้แต่วันหวยออกก็ใช้เป็นโอกาสจัดโปรเอาใบหวยมาแลกซื้อในราคาลดพิเศษ เป็นต้น 

นายคำรณ  กล่าวว่า นอกจากนี้ ทางเครือข่ายฯ ยังพบการสื่อสาร การใช้สัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการโพสต์ลักษณะต่างๆที่เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ รูปขวดสินค้าที่มีตราสินค้าชัดเจนว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อใด การเขียนชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อนั้นๆ การใช้รูปการ์ตูน รูปสัตว์ที่สื่อถึงชื่อของยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดนั้นๆ การใช้รูปอุปกรณ์ดื่มที่มีสัญลักษณ์ของยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รูปการ์ตูนแก้วเบียร์ รูปสัญลักษณ์ขวดหรือทาวเวอร์ โดยใช้สีเดียวกับโล้โก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล้านี้  ส่วนใหญ่เป็นของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึง 2 แบรนด์เบียร์ดัง

“ในกลุ่มธุรกิจรายใหญ่จะจงใจสื่อสารทุกอย่างเพื่อโฆษณา และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบตรงๆ ที่ผิดกฎหมาย  ผ่านทางเพจผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือผ่านเพจรีวิว ซึ่งเรื่องนี้ทางเครือข่ายฯเห็นว่านายทุนใหญ่เข้าข่ายจงใจละเมิดกฎหมาย จึงอยากเรียกร้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ติดตามและดำเนินการทางกฎหมายกับเพจเหล่านั้น มิให้สื่อสารโฆษณามอมเมาเย้ยกฎหมายอยู่เช่นนี้ โดยทางเครือข่ายฯ ยินดีนำเสนอข้อมูลสนับสนุน” คำรณ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *