บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

คุณสุกันย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงงานชำแหละไก่และไส้กรอก และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) และบริษัทในเครือ  ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสที่ TFG จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬาและสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยทางบริษัทมีความตั้งใจสนับสนุนการศึกษา และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเยาวชน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *